Kadrovske pogodbe – kako jih ustvariti, upravljati in avtomatizirati

Kadrovske pogodbe se na splošno nanašajo na dokumente, ki jih ljudje in skupine talentov uporabljajo za ustvarjanje zavezujočih pogodb o zaposlitvi z delodajalcem. Podpišeta jih delodajalec in zaposleni, ki oba pravno zavezuje s pogoji. Pri pripravi kadrovskih pogodb vam lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo svetovalci za pravne zadeve. Na ta način se boste izognili napakam in pokrili vse morebitne vrzeli v zakonodaji.

Najpogostejše vrste kadrovskih pogodb so tiste, ki formalizirajo zaposlitvene dogovore, obstajajo pa tudi druge pogodbe, ki bi zahtevale vnos ali nadzor kadrovskih ekip.

Kdo je odgovoren za kadrovske pogodbe?

Pogodbe o človeških virih očitno pripadajo kadrovski ekipi. Ta funkcija je lahko sestavljena kot ločena ekipa za obstoječe zaposlene in ekipa za talente (za zaposlovanje novih zaposlenih). Skupaj bi to lahko upravljali kot enoten kadrovski oddelek.

Kadrovske ekipe so običajno odgovorne za izdajanje pogodb kandidatom, ki jim je ponujena nova zaposlitev, po posvetovanju z vodjo zaposlovanja za določeno vlogo, k temu pa svoje prispevajo tudi pravni svetovalci. Pogodbe so tudi eden ključnih procesov, ki jih je mogoče upravljati v brskalniku z orodji HR.

Interni pravni akti so ravno tako pomemben dokument vsake resne organizacije.

Na primer, orodje za avtomatizacijo pogodb, lahko kadrovskim ekipam (in drugim poslovnim ekipam) omogoči, da skrajšajo čas, ki ga porabijo za urejanje dokumentacije, do 75 %.

Vrste kadrovskih pogodb

Glavna skupina kadrovskih pogodb so tisti dokumenti, ki vzpostavljajo razmerje med delodajalcem in zaposlenim ter določajo pogoje zaposlitve. Ti običajno spadajo v eno od več kategorij:

  • polni delovni čas,
  • krajši delovni čas,
  • določeno obdobje,
  • po dogovoru.

Natančna terminologija in podlaga, ki jo pokriva sam dokument, se razlikujeta od države do države, odvisno od sprejetega pravnega žargona in zakonodaje.

Pravno svetovanje lahko pomaga kadrovskim svetovalcem pri različnih vrstah kadrovskih pogodb.

Obstaja še ena, širša skupina kadrovskih pogodb, ki vključuje tiste pravne dokumente oziroma dokumente s pravnim značajem, ki bi jih običajno upravljala kadrovska ekipa ali skupaj s pomočjo pravnih svetovalcev. To lahko vključuje stvari, kot so:

  • Opcijske pogodbe: razdelitev delniških opcij zaposlenim.
  • Sporazumi o nerazkritju podatkov: potencialni novi zaposleni v pogovoru s podjetjem so lahko pod NDA, da se zaščiti vsebina pogovora.
  • Ankes k pogodbam: ko pride do sprememb pogojev pogodbe o zaposlitvi.

Objave iz kategorije:

admin